DatasettDataeierDatasett sist lastet ned fra dataeier/distribusjonsansvarligMer informasjon
AR50Nibio30.10.2017Mer informasjon om datasettet
Akvakultur lokaliteterFiskeridirektoratetSiste døgnMer informasjon om datasettet
ArealbrukSSB09.07.2021Mer informasjon om datasettet
Arkeologiske enkeltminnerRiksantikvarenSiste døgnMer informasjon om datasettet
Arkeologiske lokaliteter med kun ett enkeltminneRiksantikvaren
Arkeologiske lokaliteterRiksantikvarenSiste døgnMer informasjon om datasettet
Artsforekomst av nasjonal forvaltningsinteresseMiljødirektoratetSiste ukeMer informasjon om datasettet
Artsforekomst fra ArtskartArtsdatabankenSiste døgnMer informasjon om datasettet
AvløpsanleggMiljødirektoratetSiste ukeMer informasjon om datasettet
Befolkning på rutenett 1000 mStatistisk sentralbyrå06.11.2018Mer informasjon om datasettet
Befolkning på rutenett 250 mStatistisk sentralbyrå06.11.2018Mer informasjon om datasettet
BergrettigheterDirektoratet for mineralforvaltningSiste døgnMer informasjon om datasettet
Boliger på rutenett 1000 mStatistisk sentralbyrå06.11.2018Mer informasjon om datasettet
Boliger på rutenett 250 mStatistisk sentralbyrå06.11.2018Mer informasjon om datasettet
BrannsmitteområderRiksantikvarenSiste døgnMer informasjon om datasettet
Bygg på rutenett 1000 mStatistisk sentralbyrå06.11.2018Mer informasjon om datasettet
Bygg på rutenett 250 mStatistisk sentralbyrå06.11.2018Mer informasjon om datasettet
Byggeforbudssoner kraftledningerStatkraftSiste døgnMer informasjon om datasettet
Dreneringslinjer (beregnede)Temadata Innlandet01.03.2020
Dyrkbar jordNibio25.10.2017Mer informasjon om datasettet
ElvemuslingFylkesmannen i Nord-TrøndelagFørste søndag denne måned
Elver/bekker m/ 20m bufferInnlandsGIS08.12.2013
Elvis elvenettNVESist nattMer informasjon om datasettet
Ephorte FMHeFylkesmannenOppdateres ikke
Ephorte FMINFylkesmannenOppdatering fungerer ikke
Ephorte FMOpFylkesmannenOppdateres ikke
Fisk i InnlandetFMIN
Fjernmålte kulturminnerOFK04.11.2015
Floghavre?
Flom aktsomhetsområderNVESiste døgnMer informasjon om datasettet
Flomflate i 1995NVE01.01.1996
FlomsonerNVESiste døgnMer informasjon om datasettet
Foreslåtte verneområderMiljødirektoratetSiste ukeMer informasjon om datasettet
Forurenset grunnMiljødirektoratetSiste ukeMer informasjon om datasettet
Fredede bygningerRiksantikvarenSiste døgnMer informasjon om datasettet
Friluftlivsområder, kartlagte og verdsatteMiljødirektoratetSiste døgnMer informasjon om datasettet
Friluftsområder, statlig sikraMiljødirektoratetSiste døgnMer informasjon om datasettet
Geologisk naturarv, omrNGUSiste døgnMer informasjon om datasettet
Geologisk naturarv, pktNGUSiste døgnMer informasjon om datasettet
GrunnvannsborehullNGUSiste døgnMer informasjon om datasettet
Grus og pukkNGUSiste døgnMer informasjon om datasettet
Inngrepsfri natur (INON)Miljødirektoratet27.03.2019Mer informasjon om datasettet
Jord- og flomskred, aktsomhetskartNVESiste døgnMer informasjon om datasettet
JordkvalitetNibio17.10.2018Mer informasjon om datasettet
Kreps i OpplandFMOP01.06.2018
KulturmiljøerRiksantikvarenSiste døgnMer informasjon om datasettet
Landbrukseiendommer, driftsenheterLandbruksdirektoratet26.11.2018
LøsmasserNGUSiste døgnMer informasjon om datasettet
Marin grenseNGU25.04.2016Mer informasjon om datasettet
Miljøregistreringer i skog (MIS)Nibio28.07.2021Mer informasjon om datasettet
MineralressurserNGUSiste døgnMer informasjon om datasettet
Mulighet for marin leireNorges geologiske undersøkelse13.11.2017Mer informasjon om datasettet
Myrinformasjon fra DMKNibio02.07.2019Mer informasjon om datasettet
NaturtyperMiljødirektoratetSiste døgnMer informasjon om datasettet
NaturvernområderMiljødirektoratetSiste døgnMer informasjon om datasettet
Nedbørfelt rundt kalksjøerFMIN
NiN - LandskapArtsdatabankenSiste døgnMer informasjon om datasettet
POIKommuneneSiste døgn
REGINE, nedbørsfeltNVESiste døgnMer informasjon om datasettet
Radon aktsomhetNGU07.11.2018Mer informasjon om datasettet
Ramsar-områderMiljødirektoratetSiste døgnMer informasjon om datasettet
Reindrift - beitehageNibio09.11.2017Mer informasjon om datasettet
Reindrift - flyttleiNibio09.11.2017Mer informasjon om datasettet
Reindrift - høstbeiteNibio09.11.2017Mer informasjon om datasettet
Reindrift - høstvinterbeiteNibio09.11.2017Mer informasjon om datasettet
Reindrift - konsesjonsområdeNibio09.11.2017Mer informasjon om datasettet
Reindrift - oppsamlingsområdeNibio09.11.2017Mer informasjon om datasettet
Reindrift - sommerbeiteNibio09.11.2017Mer informasjon om datasettet
Reindrift - trekkleiNibio25.04.2016Mer informasjon om datasettet
Reindrift - vinterbeiteNibio09.11.2017Mer informasjon om datasettet
Reindrift - vårbeiteNibio09.11.2017Mer informasjon om datasettet
Reindrift reinbeitedistriktNibio02.12.2019Mer informasjon om datasettet
Reindrift reinbeiteområdeNibio02.12.2019Mer informasjon om datasettet
ReindriftsanleggNibio09.11.2017Mer informasjon om datasettet
SEFRAKRiksantikvarenSiste døgnMer informasjon om datasettet
Sikringssone for kulturminnerRiksantikvarenSiste døgnMer informasjon om datasettet
Sikringstiltak langs vassdragNVESiste døgnMer informasjon om datasettet
Skoler
SkredfaresonerNVESiste døgnMer informasjon om datasettet
SkredhendelserNVESiste døgnMer informasjon om datasettet
Skråfoto for MjøsaProsjektdeltagere i prosjekt strandsone MjøsaBilder tatt i august 2007
SnøscooterløypeMiljødirektoratet10.10.2019Mer informasjon om datasettet
Snøskred, aktsomhetskartNVESiste døgnMer informasjon om datasettet
Steinsprang, aktsomhetskartNVESiste døgnMer informasjon om datasettet
Støysoner jernbaneBane NORSiste døgnMer informasjon om datasettet
Støysoner skytebanerForsvaret m.fl.
Støysoner vegStatens vegvesenSiste døgnMer informasjon om datasettet
Støysoner vindmøller?
Tette trehusmiljøerRiksantikvarenSiste døgnMer informasjon om datasettet
TettstedssonerStatistisk sentralbyrå06.11.2018Mer informasjon om datasettet
Tilgjengelighet - friluftStatens KartverkSiste døgnMer informasjon om datasettet
Tilgjengelighet - tettstedStatens KartverkSiste døgnMer informasjon om datasettet
TrafikkmengdeStatens VegvesenSiste døgnMer informasjon om datasettet
TrafikkulykkerStatens VegvesenSiste døgnMer informasjon om datasettet
Tur- og friluftsruterStatens kartverkSiste ukeMer informasjon om datasettet
Utvalgte kulturlandskapMiljødirektoratetSiste døgnMer informasjon om datasettet
VannforekomsterNVESiste ukeMer informasjon om datasettet
Vannkraft, Utbygd og ikke utbygdNorges vassdrags- og energidirektoratSiste døgnMer informasjon om datasettet
Verdifulle kulturlandskapMiljødirektoratetSiste ukeMer informasjon om datasettet
Verneplan for vassdragNorges vassdrags- og energidirektoratSiste døgnMer informasjon om datasettet
VernskoggrenseKommunene / Fylkesmannen04.12.2020Mangler forvaltningsregime og modell
VillreinområderMiljødirektoratetSiste døgnMer informasjon om datasettet
Vindkraft, KonsesjonNorges vassdrags- og energidirektoratSiste døgnMer informasjon om datasettet